Mehhatroonik

Sinu põhieesmärk Cleveronis on arendada uusi robootilisi tooteid vastavalt turu vajadustele ja klientide soovidele.

Millist rolli hakkad täitma tiimis?

 • Oled osa Cleveroni arendustiimist
 • Erinevate uute toodete elektri ja automaatika seadmestiku arendamine
 • Vajadusel teiste majasiseste tiimide toetamine vajaliku know-how’ga toodete edasiarendamisel

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Tootmis- ja arendusmeeskonnas töötamise kogemust
 • Eelnevat edukat projektijuhtimise kogemust
 • Meeskonnajuhtimise kogemus

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Kõrgharidus mehhatrooniku erialal või kutseharidus koos eelneva töökogemusega
 • Väga head teadmised elektri ja automaatika valdkonnast
 • Lisaks tulevad kasuks teadmised mehhaanika ja informaatika alal
 • Tehniliste jooniste ja elektriskeemide lugemise oskus
 • 2D ja 3D joonestustarkvaraga töötamise oskus (eelistatult Solidworks ja Solidworks Electrical keskkonnas)
 • Elektri ja automaatika lahenduste projekteerimine vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja vastavasisuliste koostetööde läbiviimine
 • Väga hea eesti keele ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • Arvutikasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, e-posti, interneti ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus
 •  Mõistad ohutuseeskirjade järgimise vajalikkust ja tuvastad vajadusel tekkivaid riske
 • Oled kohusetundlik, eesmärkide täitmisel sihikindel ja proaktiivne, hea suhtlemisoskusega ja koostööaldis
 • Oled tugeva analüüsivõimega ning oskad tulla toime pingeliste situatsioonidega
 • Oled õpihimuline ja soovid end erialaselt pidevalt täiendada
Töö asukoht Viljandis. Cleveron pakub vajadusel transporti Tartu-Viljandi-Tartu suunal. 

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:
 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?
Video ja CV saada [email protected].

Saada oma CV [email protected]