Quality Specialist

Sinu tiimi peamiseks eesmärgiks Cleveronis on tagada kõikide Cleveroni toodete kvaliteetne paigaldamine nii tehniliselt kui äriliselt, pakkudes meie klientidele parimat kliendikogemust. Lisaks tagame kõikide Cleveroni võrgus olevate toodete tõrgeteta töötamise ja hooldamise.

Antud ametikoht on Cleveronis uus, mistõttu areneb ametikoht koos tööle asuva Cleveroonikuga!  

Millist rolli hakkad oma tiimis mängima?

 • Sa oled pidevas suhtluses meie klientide ja partneritega, kogudes tagasisidet meie toodete kvaliteedi kohta.
 • Saadud info põhjal teostad põhjaliku analüüsi ning teed omapoolsed parendusettepanekud teistele üksustele.
 • Töötad välja kvaliteedi mõõdikud ja rakendad neid.
 • Käsitled sissetulevaid reklamatsioone, leides parimad võimalikud lahendused.

Milliseid oskusi Sinult ootame?

 • Sul on keskeri- või rakenduskõrgharidus või kogemus kvaliteedispetsialistina vähemalt 2 aastat;
 • Sinu inglise ja eesti keel on väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas, tagamaks sujuva kommunikatsiooni meie partneritega;
 • Salajast kirge või huvi tehnika vastu;
 • Sa oled osav tabeltöötlusprogrammide kasutaja;
 • Oled loomult kohusetundlik ja iseseisev tegutseja;
 • Sinu jaoks ei pea ülesanded olema ettekirjutatud, vaid oled algatusvõimeline leidmaks ise viise, kuidas jõuda tiimi eesmärkide täitmiseni.

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

Sa oled soovituslikult töötanud varasemalt kvaliteedispetsialistina.

Töö asukohaks on Viljandi või Tallinn.

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?

Palun saada CV ja video aadressile [email protected]

Send your CV to [email protected]