Product Owner

Mis on ametikoha eesmärk ettevõttes?

Ametikoha põhieesmärk on Cleveroni toote strateegiline visiooni loomine ja selle igapäevane tulemuslik ellu viimine vastavalt Cleveroni ja klientide vajadustele ning tootejuhi enda poolt määratud ärilistele prioriteetidele.

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Varasem edukas tootejuhtimise kogemus
 • Rahvusvaheline töökogemus
 • Asjade lõpuni ära tegemise näited 

Millist rolli hakkad tiimis mängima?

 • Cleveroni ühe toote läbi ja lõhki tundmne
 • Toote elutsükli maksimeerimine
 • Toodete hinnastamine ja kasumlikkuse analüüs/tagamine  
 • Aktiivne kaasosalus arendustiimide töös
 • Riist- ja tarkvara arendussoovide analüüs        
 • Toodete vajaliku spetsifikatsiooni ja koguse tagamine
 • Tootepõhine kvaliteedistatistika ja analüüs -> sisendi andmine müügile/arendusele
 • Tootepõhine/kliendipõhine kasutusstatistika ja analüüs -> sisendi andmine müügile/arendusele
 • Tootematerjalide sisendi koostamine    
 • Riist- ja tarkvara arenduste Live panek
 • Piloodi kokkuvõtete tegemine toote vaatest lähtuvalt
 • Piloodi tulemusel muudatuste standardiseerimine või erisusteks defineerimine  
 • Tootekoolitused uutele töötajatele ja partneritele/klientidele
 • Tootmisvõimekuse ülevaade - kas suudame täita lubadused nii ajas kui kogustes
 • Click & Collect ja Last Mile trendide loomine koos klientide/lõppklientidega
 • Konkurentide toodete süvatundmine    

Milliseid oskusi Sinult ootame?

 • Näed erinevate sihtrühmade ja riikide klientide vajadusi ning oskad neid analüüsida 
 • Oskad seada lühi- ja pikaajalisi ärilisi prioriteete toote arendamisele
 • Oled hea suhtleja ning oskad ja tahad oma seisukohti organisatsioonis laiemalt argumenteerida;
 • Oled sihikindel ja tulemustele orienteeritud ning tugeva otsustusvõimega;
 • Oskad väga hästi eesti ja inglise keelt kõnes ja kirjas;
 • Omad kõrgharidust ärilisel ja/või tehnilisel alal;
 • Sul on keskmisest kõrgem arvutikasutamise oskus, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, e-posti, interneti ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Sul on erinevate juhtimismudelite ja vahendite tundmine ning oskus neid rakendada;
 • Sul on intellektuaalne võimekus, enese kehtestamise oskus ning analüüsivõime, pinge- ja rutiinitaluvus, positiivsus, ettevõtlikkus ning õpi- ja arenguvalmidus;
Töökoht asub Tallinnas või Viljandis

Send your CV to [email protected]