Process Administrator

Sinu tiimi peamiseks eesmärgiks Cleveronis on tagada kõikide Cleveroni toodete kvaliteetne paigaldamine nii tehniliselt kui äriliselt, pakkudes meie klientidele parimat kliendikogemust. Lisaks tagame kõikide Cleveroni võrgus olevate masinate tõrgeteta töötamise ja hooldamise.  

Millist rolli mängid oma tiimis?

 • Oled toeks kogu tiimile, suurendades võrgu ja teenindusüksuse efektiivsust
 • Kaardistad ja dokumenteerid olemasolevaid protsesse (AS-IS) ISO 9001 auditite jaoks ning kujundad uusi (TO-BE) protsesse, et tagada teeninduse-, transpordi-, koolituste-, paigalduste- ja protsesside efektiivsus, kiirus ja kvaliteet
 • Analüüsid üksuse tööd ja teed ettepanekuid töökorralduse muutmiseks raiskamiste vähendamiseks
 • Protsesse toetava efektiivse dokumentatsiooni loomine, protsesside juurutamine ja nende täitmine
 • Oled valmis tööülesannete täitmisel viibima ka välislähetuses 

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Sul on vähemalt 2 aastast eelnevat edukat töökogemust protsesside juhtimisel, täiustamisel ja kaardistamisel ning ka nende elluviimisel
 • Sa omad kogemust suurettevõttes ja/või start-up’s
 • Kasuks tuleb tehniline kõrgharidus

Milliseid oskusi Sinult ootame?

 • Oskus kasutada BPMN tarkvara heal tasemel ja luua arusaadavaid protsesse
 • Oskus kasutada LEAN tööriistu
 • Protsesside loomise, juurutamise ning elluviimise kogemust ja oskust
 • Inglise keele ja eesti keele väga hea valdamine nii kõnes kui kirjas
 • Suurepärane suhtlemis ja kaasamisoskus
 • Oled analüüsivõimeline, initsiatiivikas, proaktiivne ja argumenteerimisoskusega
 • Hea pinge ja rutiinitaluvus

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?

Video ja CV saada [email protected] 

Töö asukohaks on Tallinn või Viljandi.  

Send your CV to [email protected]