Partnersuhete juht

Sinu tiimi peamiseks eesmärgiks Cleveronis on tagada kõikide Cleveroni toodete kvaliteetne paigaldamine nii tehniliselt kui äriliselt, pakkudes meie klientidele parimat kliendikogemust. Lisaks tagame kõikide Cleveroni võrgus olevate toodete tõrgeteta töötamise ja hooldamise.

Millist rolli hakkad oma tiimis mängima?

 • Sinu peamiseks eesmärgiks saab olema meie toodete paigalduseks ja hooldamiseks vajaminevate partnerettevõtete leidmine üle maailma ja koostöösuhete loomine.
 • Sa esindad Cleveroni potentsiaalsete partneritega kohtumistel ning läbirääkimiste pidamisel.
 • Hoiad häid suhteid ja tugevdad koostööd juba olemasolevate partneritega.
 • Jagad tagasisidet meie partneritele nende töö kohta, et tagada kvaliteetne teenus meie klientidele.
 • Sa lood mõõdikuid partnerite töö tulemuslikkuse mõõtmiseks.
 • Ja väga oluline, et Sul oleks valmisolek viibida vajadusel välismaal.

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Sul on vähemalt 3+ aastat kogemust ostu või hankevaldkonnas (soovitatavalt erasektor ning tootmisettevõte); või 3+ aastat kogemust sarnasel ametikohal
 • Kasuks tuleb tehniline taust

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Sul on olemas kõrg- või eriharidus
 • Sinu jaoks ei ole hirmuäratav pidada läbirääkimisi maailmatasemel ettevõtetega
 • Sa rahuldud vaid parimate tulemustega ja oled selle nimel valmis pingutama
 • Sa oled oma töös enesekindel ning võimeline kiirelt reageerima tekkivatele olukordadele
 • Sa julged võtta vastutust
 • Sa oled tulemuslik iseseisvalt töötades ja suudad endale ise igapäevatöös eesmärke seada
 • Sinu inglise keel on väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas
 • Sind ei vii rööpast välja pingelisemad tööperioodid ning oskad sellega toime tulla.
Töö põhiasukohaks on Tallinn või Viljandi.

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Milline on Sinu nägemus, kuidas leida Cleveronile uusi partnereid üle maailma meie toodete paigaldamiseks ja hooldamiseks ?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?

Video ja CV saada [email protected].

Send your CV to [email protected]