Mis on ametikoha eesmärk ettevõttes?

Ametikoha põhieesmärk on olla toeks Cleveroni uute toodete testimisel ja eksperimentaalmasinate ehitamisel ning toetada tootestamise protsessis kvaliteetsete toodete jõudmist masstootmisesse.  

Millist rolli hakkad tiimis mängima?

 • Oled abiks vanem mehhatroonikule toetades tootestamismeeskonda
 • Oled kaasatud uute toodete ehitamisel ja testimisel
 • Aitad kaasa kvaliteetse toote jõudmisel masstootmisesse
 • Oled entusiastlik vajadusel aitama majasiseselt ka teisi tiime

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Tootmis- ja arenduskeskkonnas töötamise kogemust
 • Kogemused elektri ja automaatika valdkonnas
 • Lisaks tulevad kasuks teadmised mehhaanika ja informaatika valdkonnas

Milliseid oskusi Sinult ootame?

 • Kõrgharidust mehhatrooniku erialal või kutseharidust koos eelneva töökogemusega
 • Tehniliste jooniste ja elektriskeemide lugemise oskus
 • Oskusi erinevate elektrikoostete koostamisel
 • Seadmete, komponentide ja kaabelduste vigade diagnoosimine
 • Sul on tugev kohusetunne, hea suhtlemisoskus, kõrge tööeetika, võime lahendada tööülesandeid iseseisvalt ning koostöövalmidus
 • Oled õpihimuline ja sul on tahe end tööalaselt arendada
 • Sul on väga hea eesti keele oskus ning inglise keel vähemalt rahuldaval tasemel
 • Mõistad ohutuseeskirjade järgimise vajalikkust ja tuvastad vajadusel tekkivaid riske
 • Arvutikasutamise oskust, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammid, e-mail, internet, jt arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus
Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:
 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised oskused teevad Su Cleveroni jaoks sobilikuks kandidaadiks?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Milline on olnud Su elu suurim tööalane väljakutse? Kuidas sellega toime tulid?
Video ja CV saada [email protected]
Töö asukoht Viljandis.

Send your CV to [email protected]