Electrical Engineer

Sinu põhieesmärk Cleveronis on arendada uusi robootilisi tooteid vastavalt turu vajadustele ja klientide soovidele. 

Millist rolli hakkad täitma tiimis?

 • Oled osa Cleveroni arendustiimist
 • Erinevate uute toodete elektri ja automaatika seadmestiku arendamine
 • Vajadusel teiste majasiseste tiimide toetamine vajaliku know-how’ga toodete edasiarendamisel

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Tootmis- ja arendusmeeskonnas töötamise kogemust;
 • Eelnevat meeskonnas töötamise kogemust;
 • Sul on laialdased kogemused erinevate madalpinge süsteemide projekteerimisel, elektrikoostude koostamisel ning seadmete, komponentide ja kaabelduse vigade diagnoosimises.

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Erialane kõrgharidus või kutseharidus koos eelneva töökogemusega antud erialal;
 • Joonestustarkvaraga töötamise oskust (CAD keskkonnas);
 • Väga hea eesti keele ja hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • Arvutikasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, e-posti, interneti ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Mõistad ohutuseeskirjade järgimise vajalikkust ja tuvastad vajadusel tekkivaid riske;
 • Oled kohusetundlik, eesmärkide täitmisel sihikindel ja proaktiivne, hea suhtlemisoskusega ja koostööaldis;
 • Oled tugeva analüüsivõimega ning oskad tulla toime pingeliste situatsioonidega;
 • Oled õpihimuline ja soovid end erialaselt pidevalt täiendada!

Töö asukohaks on Viljandi.

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?

Palun saada CV ja video aadressile [email protected] 

Send your CV to [email protected]