Meet your colleague, software analyst Egert

Software Architect ensures that new systems are built in a way that  functional requirements are met whilst service qualities (performance, scalability, extensibility etc) for now and for the future are achievable. Review and improve on existing systems, making use of new technologies and methodologies to seek continual improvement for existing systems. Provide high level guidance and direction on project work, making sure that new projects fit in with an overall strategic vision.

Skills & Knowledge of a Software Architect we are looking for:

 • Extensive years of experience working with multi-tier, cloud based systems;
 • 7+ years Experience with Java and JEE;
 • 5+ years of technical leadership responsibilities;
 • Demonstrated ability to provide technical leadership in high growth enterprises;
 • Bias towards mentorship and skill-building;
 • Extensive breadth and depth in SAAS application design and implementation;
 • Demonstrated experience with Cloud Application paradigms;
 • Ability to design testability, operability, scalability into cloud based systems;
 • Strong verbal and written communication skills, immaculate Estonian fluency;
 • Experience designing, scaling, and securing APIs;
 • Web Services (SOAP/REST), Javascript, Message Brokers;
 • Experience with designing and implementing CI/CD pipelines; Maven a plus;
 • Ability to design large scale, real time database, data analysis and data warehouse applications;
 • Analytical skills, in order to translate business requirements into technical design;

Employment office can be both Viljandi or Tallinn.

Send application

Please put together a video and answer the following questions in the video:

 • Which position are you applying for?
 • What has been your greatest professional achievement/challenge, please describe your part in it?
 • Which characteristics should a perfect leader possess? Have you met a leader like that?
 • What are your salary request and other special requests? Please answer this question by using visual means only.
 • Which methods do you use to keep yourself professionally competent?
 • How can you help us change the world?


Sinu tulevane kolleeg, riistvaraarenduse juht Mart

Mehhatroonika insener leiab ja rakendab toodetes uusi tehnoloogiaid; tema juhendamisel valmistatakse toodete prototüüpe;  ta osaleb maailma innovaatilisemate toodete arendamisel.

Sind ootab meeskond kus Sul on võimalik kasutada loovat ja uuenduslikku lähenemist uute toodete loomisel ja olemasolevate toodete arendamisel.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: erialane kõrgharidus, analüütiline ja loov tehniline mõtlemine, projektijuhtimise oskus, väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Töökoht asub Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • WMillised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, süsteemiadministraator Priit

Süsteemiadministraator vastutab koostöös tarkvara meeskonnaga Cleveroni pakiautomaatide võrkude serverite, teenuste ja võrguseadmete arendamise, administreerimise ja nende tõrgeteta töö eest.

Sind ootab meeskond kus Sul on võimalik arendada, hallata ja dokumenteerida GNU/Linux operatsioonisüsteemidel baseeruvate serverite ja pakiautomaatide VPN-ühendusi; korraldada süsteemide häireteta tööd; korraldada tulemüüri haldamist; arendada ja optimeerida serverisüsteeme.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: kõrgharidus infotehnoloogia või infosüsteemide alal; vähemalt 5 aastane töökogemus GNU/Linux administreerimise alal; tipptasemel oskused arvutivõrkude tehnoloogiate ja protokollide alal; kogemused SQL andmebaasi süsteemide (PostgreSQL) administreerimisel ja kogemused Bash, Perl ja Python skriptimiskeeltega; tehnilised kogemused serverite ja teenuste paigalduses, konfigureerimises ning tulemüüride opereerimises; eesti- ja inglise keele valdamine nii kõnes kui kirjas.

Töökoha põhiasukoht vastavalt sobiva kandidaadi eelistusele kas Viljandis või Tallinnas.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • WMillised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, tehniline projektijuht Rasmus

Tarkvara testija vastutab loodud tarkvara vigade ning puuduste leidmise eest.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik koostada ja uuendada tarkvara testplaani; testida arendusprotsessis tarkvara, et leida üles vead ja puudujäägid; testide tulemusi dokumenteerida ja arendusmeeskonnale esitada; teha pidevat koostööd arendusmeeskonnaga, et leida lahendusi tekkinud vigadele; anda arendusmeeskonnale soovitusi ning teha parandusettepanekuid.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kutseharidus; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja arusaamise võimekus; PostgreSQL päringute lugemise ja kirjutamise oskus; testimisvahendite tundmine ja nende kasutamise oskus; tarkvara testimise metoodikate ja tehnikate valdamine koos analüütilise ja loova mõtlemisega.

Töökoha asukoht on Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, insener Harry

Tarkvara analüütik vastutab tarkvara lahenduste kaardistamise ning analüüsi tulemuste lahtikirjutamise eest arendusmeeskonnas.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik: Analüüsida arendusprojektide tarkvara lahendusi; kaardistada klientide vajadusi ning teha ettepanekuid tarkvaralisteks lahendusteks; teha koostööd tarkvara projektijuhi ning kogu arendusmeeskonnaga parima tulemuse saavutamiseks; dokumenteerida analüüsi tulemusi ning koostada lähteülesandeid tarkvara arendajatele.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus tarkvara analüütiku ametikohal; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja arusaamise võimekus; PostgreSQL päringute lugemise ja kirjutamise oskus; teadmised agiilsest arendusest; täpsus, detailidele pühendumine, loovus ja koostöövalmidus.

Töökoha põhiasukoht vastavalt sobiva kandidaadi eelistusele kas Viljandis või Tallinnas.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, tarkvaraarendaja Jaak

Pakirobotite koostaja vastutab Cleveroni toodete koostamise, testimise ja pakkimise eest meie tehases.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik kasutada oma mehhaanikaalaseid ja infotehnoloogilisi oskusi masinate seadistamisel ja testimisel; kus hinnatakse väga kõrgelt Sinu igapäevast soovi õppida ja areneda, et täita ettevõtte kasvavaid nõudmisi.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: tehniline haridus ja/või töökogemus; hea eesti ja inglise keele oskus, meeskonnatöö valmidus.

Töökoha asukoht on Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, tootespetsialist Siim

Mehaanikainsener vastutab mehaanikaalaste lahenduste leidmise, väljatöötamise ja projekteerimise eest riistvara arendusmeeskonnas.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: mehhaanika või tootearendusalane haridus ja/või kogemus, väga hea inglise keele oskus.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: projekteerida mehhaanika ja liikuvaid sõlmi; projekteerida CAD tarkvaras, Solidworks´is; otsida ja analüüsida erinevaid tehnoloogiaid mida riistvara arenduses kasutada; ehitada ja testida prototüüpe; töötada välja tellimuspõhiseid tehnilisi lahendusi.

Töökoht asub Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, tootedisainer Lauri

Tehnilise toe insener on pidevalt kasvava ja areneva tarkvara osakonna liige.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: tehniline haridus ja/või kogemus; kogemus ja oskus probleemidest aru saada ja neid lahendada; töökogemus *NIX operatsioonisüsteemiga; väga hea eesti keele ja inglise keele oskus, valmisolek vahetustega tööks.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: analüüsida ja lahendada läbi teeninduskeskuse (Jira Service Desk) saabunud teenindusnõudeid ja probleeme; analüüsida ja jagada lahenduskäike,  sellealast infot jagada; tarkvara uuendusi testida, rakendada ja dokumenteerida.

Töökoht asub Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg UI disainer Helena

Haldusjuht vastutab AS Cleveron Viljandi hoonete, kinnistute ja seadmete tõrgeteta töö ning korrashoiu eest.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik korraldada tulemuslikult ettevõtte hoonete, rajatiste, mitmesuguste trasside- ja süsteemide ning territooriumi korrashoidu. Samuti planeerid, korraldad, vastutad ja teostad järelevalvet vajalike ehitus-, remondi- ja parendustööde eest.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: vähemalt keskeriharidus ja kogemus kinnisvara halduse ja hoolduse erialal.  Sul on hea tehniline taip, projektijuhtimiskogemus, väga hea eesti keele ja hea inglise keele oskus, hea teksti- ja tabeltöötlusprogrammide oskus, andmekogude kasutamise oskus. Valdad hästi läbirääkimistehnikaid ja oled hea meeskonnamängija. Sinu meeskonda kuulub haldusspetsialist.

Töökoha asukoht on Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Kandideerimiseks läbi kodulehe:

1. Palun täida kodulehel kandideerimisvorm
2. Lae üles oma CV
3. Koosta video milles palume vastata järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?

4. Lae video määratud väljale
5. Jää ootama meie ühendusevõttu!

Teine videosõnumi saatmise võimalus on teha seda läbi Skype’i. Kuidas videot teha ja edastada?

1. Otsi üles kasutada “Personal Cleveron Ltd” (kasutaja pildiks on Cleveron As logo)
2. Lisa meid enda sõbraks
3. Oota sõbrakutse vastu võtmist
4. Salvesta videosõnum
5. Edasta videosõnum Personal Cleveron Ltd-le

Täpsema juhendi Skype videosõnumi tegemiseks leiad SIIT

Video CV näide:

Saada taotlus

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we are not online at the moment. Please leave a message.

Your name
* Email
* Subject
Send a message

Have questions? Write us now.

Your name
* Email
* Message
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?