Visualiseeri end Cleveroni meeskonda

Valmista ette Sind peegeldav CV

Laadi CV allolevale ankeedile

Naudi hetke, naerata ja oota tagasisidet

Avaldusi ootame nii Tallinna kui Viljandi kontoritesse kandideerijatelt

Sinu tulevane kolleeg, tootespetsialist Siim

Mehaanikainsener vastutab mehaanikaalaste lahenduste leidmise, väljatöötamise ja projekteerimise eest riistvara arendusmeeskonnas.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: mehhaanika või tootearendusalane haridus ja/või kogemus, väga hea inglise keele oskus.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: projekteerida mehhaanika ja liikuvaid sõlmi; projekteerida CAD tarkvaras, Solidworks´is; otsida ja analüüsida erinevaid tehnoloogiaid mida riistvara arenduses kasutada; ehitada ja testida prototüüpe; töötada välja tellimuspõhiseid tehnilisi lahendusi.

Töökoht asub esialgselt Viljandis. Tartust pärit kandidaatidele organiseerime mugava sõidu Tartu ja Viljandi vahel selliselt, et sõidu ajal on soovi korral võimalik tööd teha. Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Miks oled otsustanud Cleveroni kandideerida?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?

Saada oma CV, video link ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Erkko Ortus

Sinu tulevane kolleeg, Erkko.

Sind ootab töökoht kus Su tööülesanneteks on:

 • Testilugude koostamine, analüüs ja kirjeldamine
 • Arendus- ja vastuvõtutestide läbiviimine
 • Vigade tuvastamine, raporteerimine ja projektimeeskonna informeerimine
 • Testitulemuste dokumenteerimine
 • Automaattestide koostamine ja haldamine

Meie juures on Sul võimalik:

 • Kaasa aidata oluliste ja keerukate süsteemide valmimisele
 • Töötada põnevas valdkonnas, mis tegeleb uuenduslike projektidega ja muudab maailma
 • Töötada ettevõttes, mis on oma lahendustega maailma turu liider ning kus töötavad inspireerivad, julged ja andekad inimesed

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Vigade leidmine on Sinu jaoks väljakutse
 • Omad varasemat kogemust tarkvara testijana
 • Omad elementaarsel tasemel programmeerimisoskust
 • Tunned erinevaid tarkvara testimise metoodikaid
 • Sul on initsiatiivi ja iseseisvust, et lahendada probleemid ja saada vastused
 • Valdad eesti ja inglise keelt kõnes ja kirjas

Kasuks tuleb:

 • Objektorienteeritud programmeeris oskus (Java, C++)
 • Erinevate testimistööriistade tundmise oskus (Selenium, JUnit jt.)
 • Tunned SQL keelt ja omad kogemust andmebaasidega töötamisel
 • Kogemused APIde ja UI testimisega

Töökoht kandidaadi valikul kas Viljandi või Tallinn

Kandideerimiseks koosta palun video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Miks oled otsustanud Cleveroni kandideerida?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?

Saada oma CV, video link ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Priit Pääsukene

Sinu tulevane kolleeg, Priit, kes vabal ajal käib mööda merd seilamas.

Vanem-tarkvaraarendaja vastutab tarkvaraarendusmeeskonna tööd koordineerides uute ja olemasolevate toodete tarkvaraliste lahenduste leidmise, väljatöötamise ja realiseerimise eest, arvestades nii vajadusi, disaini, süsteemi kui tervikut ja tarkvaraarenduse head praktikat.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik kasutada oma teadmisi programmeerimise alustest, omad ülevaadet tarkvaraarenduse headest tavadest ning programmeerimise ja selleks vajalike töövahendite kasutamisest;

Oled meeskonda oodatud, kui Sul on analüütiline ja loov tehniline mõtlemine, iseseisev tööülesande lahendamise oskus, mõistad süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskad sellega muudatuste ja arenduste tegemisel arvestada, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, suhtlemisoskus, koostöövalmidus, paindlikkus, ettenägelikkus, initsiatiivikus;.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus
tarkvaraarendaja ametikohal; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja
arusaamise võimekus; Lähtekooodi repositooriumite kasutamise oskus (Bitbucket, GIT vms); teadmised
agiilsest arendusest; täpsus, detailidele pühendumine, loovus ja koostöövalmidus.

Töökoha põhiasukoht on Tallinn. 

Saada oma CV ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Egert Ebruk

Sinu tulevane kolleeg Egert, kes armastab jalgpalli ning purjetamist.

Tarkvaraarendaja vastutab uute ja olemasolevate toodete tarkvaraliste lahenduste leidmise, välja töötamise ja projekteerimise eest, arvestades vajadusi, disaini ja süsteemi kui tervikut.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik: Arvutiprogrammide lähtekoodi kirjutada vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile; Cleveroni tarkvaratooteid arendada; süsteeme integreerida, testida, lahendusi kasutusele võtta; dokumenteerida tarkvara koostamist, loomist ja arendamist; tarkvara arendusega kaasnevaid riske hinnata ja maandada.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus tarkvaraarendaja ametikohal; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja arusaamise võimekus; Lähtekooodi repositooriumite kasutamise oskus (Bitbucket, GIT vms); teadmised agiilsest arendusest; täpsus, detailidele pühendumine, loovus ja koostöövalmidus.

Töökoha põhiasukoht on Tallinn.

Saada oma CV ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Reio Orasmäe

Sinu tulevane kolleeg, Reio.

Kliendihalduri ametikoha eesmärk on kliendisuhete eestvedamine, suurenenud müügimaht, klientide rahulolu tagamine, turuanalüüside tegemine, müügiagentide valik jpm põnevat.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: varasem kogemus müügitegevuse valdkonnas, dokumentatsiooni koostamise oskus, hea argumenteerimise oskus, erinevate osapoolte huvide arvestamise oskus. Väga hea inglise keele oskus.
Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: suhelda maailma suurimate jaekauplejatega, töötada koos vingete kolleegidega, käia vajadusel välislähetustel ning areneda parimas võimalikus suunas, mis kasulik nii Sulle kui indiviidile kui ettevõttele.

Töökoht asub Viljandis või Tallinnas. Tartust pärit kandidaatidele organiseerime mugava sõidu Tartu ja Viljandi vahel selliselt, et sõidu ajal on soovi korral võimalik tööd teha.

Kliendihalduri positsioonile kandideerimiseks palun saada meile oma inglisekeelne CV ning salvesta iseendast üks video.

Please put together a video and answer the following questions in the video:

Which position are you applying for?
Describe your experience on US or European markets.
What has been your greatest professional achievement/challenge, please describe your part in it?
Which characteristics should a perfect leader possess? Have you met a leader like that?
What are your salary request and other special requests? Please answer this question by using visual means only.
Which methods do you use to keep yourself professionally competent?
How can you help us change the world?

Send your CV, video and contact details to personal@nullcleveron.eu

Sinu tulevane kolleeg, alati positiivne ja entusiastlik Mart.

Tootejuht vastutab uute müügiprojektide tehnilise info koordineerimise ja projektidega seotud dokumentatsiooni loomise ja haldamise eest.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik osaleda müügiprojektide tehnilises ettevalmistuses, hangete dokumentatsiooni koostamisel, klientide nõustamisel ja hinnapakkumiste koostamisel, klientide soovide väljaselgitamisel ja esitamisel kaastöötajatele. Sellel ametikohal saad juhtida toote kasumlikkust ja omahinda, koguda ja esitada toodete arendusideid ning juhtida projekti meeskondi.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: kõrgharidus või laiahaardeline kogemus tehniliste projektide juhtimisel; müügitöö alased teadmised ja kogemused; hea tehniline taip; eesti ja inglise keele oskus väga heal tasemel; Linux operatsioonisüsteemide ja arvutivõrkude alased teadmised; kasuks tuleb IT-projektide juhtimise kogemus.

Töökoha põhiasukoht vastavalt sobiva kandidaadi eelistusele kas Viljandis või Tallinnas, kuid esialgselt kindlasti Viljandis.

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Mis arvad, kumb oli enne: kana või muna? Ole hea ja selgita oma mõttelõnga meile.
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?

Saada oma CV, video link ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Janek Taaler

Sinu tulevane kolleeg, Janek, kelle vaba aega möödub tihtipeale golfiväljakutel.

Finantsanalüütiku tööülesanded:

Aruannete ja analüüside koostamine, omapoolsete tähelepanekute/riskide väljatoomine, aruandlussüsteemi arendamine, automatiseeritud töölaudade (dashboardide) loomine ja haldamine, omahindade haldamine, standardomahinna ja tegelike kulude analüüs  ettepanekute tegemine toodete ja teenuste hinnakirjade muutusteks, arvestades sisemisi ja välimisi muutusi kulustruktuuris tegevuste algatamine, ettepanekute tegemine tarneahela tulemuslikkuse parandamiseks  tootmise ning arenduse projektides tasuvuse hindamine

Soovitavad kompetentsid:

Avatus uuendustele, proaktiivsus ja initsiatiivikus väga tugev analüütiline võimekus töökogemus finantsanalüüsi või statistilise analüüsi valdkonnas MS Exceli valdamine eksperdi tasemel hea suhtlemisoskus kõnes ja kirjas kõrgharidus või omandatav kõrgharidus majandus- või reaalteaduste alal väga hea eesti ja hea inglise keele oskus orienteeritus meeskonnatööle ja tulemustele

Kandideerimine 15. märtsini. Töökoht asub Tallinnas.

Saada oma CV ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Reet Hunt

Sinu tulevane kolleeg, Reet.

Laohoidja-andmesisestaja tööülesanded:

Lattu sisse tulevate materjalide vastuvõtmise, ning väljastamise dokumentatsiooni korraldamine laokorraldusprogrammis; Arvestuse pidamine sissetulevate ja väljaminevate materjalide üle; Tootmisdetailide pakendite üle arvestuse pidamise ja tarnijatele õigeaegse tagastamise korraldamine; Inventuuride läbiviimine.

Vajalikud kompetentsid:

Vähemalt keskharidus, soovitavalt erialane kutseharidus; väga hea eesti keele oskus, hea arvutikasutusoskus; vähemalt ühe laokorraldusprogrammi tundmine, kohusetunne, analüüsioskus, meeskonnatöö oskus.

Töökoht asub Viljandis.

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?

Saada oma CV, video link ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

mida lisaks tulevikku loovale töömentaliteedile pakume?

lisapuhkust

sporditoetust

mittesuitsetamise toetust

lõunaid kollektiiviga

Cleveroni meeskond koosneb entusiastlikest, nutikatest, proaktiivsetest, enesekindlatest, kastist välja mõtlevatest ent lihtsatest inimestest.

Meeskonda seob meie ühine väärtushinnangute pagas:

Cleveroni stipendiumid TTÜ ja TÜ tudengitele

Tunnustame ja toetame Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli 

arvutisüsteemide, informaatika, loodus- ja täppisteaduste ning mehhatroonika magistriõppe tudengeid 2000€-ga.

2017. a stipendiumi said TÜst: Tõnis Tiimus ja Martin Liivak ning TTÜst: Olugbenga Niyi-Leigh ja Saleh Ragheb Saleh Alsaleh
Otsid midagi muud?
Ikka veel?
Uudishimu viib sihini…

Meil on midagi ka Sulle, kuna alati ei pea kandideerima konkursi raames.

Kui tunned, et kuulud Cleveroni, kuid pole kindel, kas vajame Sinu kvalifikatsiooniga talenti, siis kandideeri, tutvusta ennast ning vaatame, kas leiad tee meie meeskonda!

1. Palun täida allpool olev kandideerimistaotlus

2. Laadi üles oma CV

3. Koosta 2-3 minuti pikkune video, milles palume vastata järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhtikohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?

*Videos jää iseendaks ning ära karda iseend filmida. Mõtle, et tööintervjuule saaksid vaid ühe korra tulla, aga videosid võid kas või 10 tükki teha. Kui vajad abi telefoni või kaamera hoidmisel, siis helista. Oleme olemas!

4. Lae video määratud väljale

5. Jää ootama meie ühendusevõttu!

Saada taotlus

Lisainfo töökuulutuste kohta: personal@nullcleveron.eu

 • Cleveron 10 sünnipäev
 • Disaini sünd
 • Täname meeskondi
 • Peep ja Arno Eesti aasta ettevõtjad 2017
 • Tänuüritus Ugala teatris
 • President Kaljulaid visiting Cleveron facilities
  President Kaljulaid Viljandi tehases
 • Cleveron team
  Lõunane jalutuskäik