Loome kaupade kättetoimetamise viimase miili tulevikku ja meie lahendused kingivad inimestele aega.

Tule loo koos meiega tulevik, millest maailm isegi unistada oska!

Visualiseeri end Cleveroni meeskonda

Valmista ette Sind peegeldav CV

Laadi CV allolevale ankeedile

Naudi hetke, naerata ja oota tagasisidet

Tutvu tööpositsioonidega, kuhu vajame lisajõudu:

Sinu tulevane meeskonnaliige Sten, kes vabal ajal mängib külmavärinaid tekitavalt hästi kitarri ning tegeleb taipoksiga.

Mehaanikainsener vastutab mehaanikaalaste lahenduste leidmise, väljatöötamise ja projekteerimise eest riistvara arendusmeeskonnas.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: mehhaanika või tootearendusalane haridus ja/või kogemus, väga hea inglise keele oskus.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: projekteerida mehhaanika ja liikuvaid sõlmi; projekteerida CAD tarkvaras, Solidworks´is; otsida ja analüüsida erinevaid tehnoloogiaid mida riistvara arenduses kasutada; ehitada ja testida prototüüpe; töötada välja tellimuspõhiseid tehnilisi lahendusi.

Töökoht asub Cleveroni südames, maalilises Viljandis. Tartust pärit kandidaatidele organiseerime mugava sõidu Tartu ja Viljandi vahel selliselt, et sõidu ajal on soovi korral võimalik tööd teha.

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Miks oled otsustanud Cleveroni kandideerida?
 • Jaga meiega ühte põnevat tööalast kogemust ning kirjelda oma rolli selles.
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?

Miks video? Meie maailma vallutamise ja tuleviku loomise idee ei ole klišee ning tahame olla kindlad, et Sinus on iseseisev julgus kastist väljas asuvate ideedega kaasa tulla.

Saada oma CV, video link ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Erkko Ortus

Sinu tulevane kolleeg, Erkko.

Sind ootab töökoht kus Su tööülesanneteks on:

 • Testilugude koostamine, analüüs ja kirjeldamine
 • Arendus- ja vastuvõtutestide läbiviimine
 • Vigade tuvastamine, raporteerimine ja projektimeeskonna informeerimine
 • Testitulemuste dokumenteerimine
 • Automaattestide koostamine ja haldamine

Meie juures on Sul võimalik:

 • Kaasa aidata oluliste ja keerukate süsteemide valmimisele
 • Töötada põnevas valdkonnas, mis tegeleb uuenduslike projektidega ja muudab maailma
 • Töötada ettevõttes, mis on oma lahendustega maailma turu liider ning kus töötavad inspireerivad, julged ja andekad inimesed

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Vigade leidmine on Sinu jaoks väljakutse
 • Omad varasemat kogemust tarkvara testijana
 • Omad elementaarsel tasemel programmeerimisoskust
 • Tunned erinevaid tarkvara testimise metoodikaid
 • Sul on initsiatiivi ja iseseisvust, et lahendada probleemid ja saada vastused
 • Valdad eesti ja inglise keelt kõnes ja kirjas

Kasuks tuleb:

 • Objektorienteeritud programmeeris oskus (Java, C++)
 • Erinevate testimistööriistade tundmise oskus (Selenium, JUnit jt.)
 • Tunned SQL keelt ja omad kogemust andmebaasidega töötamisel
 • Kogemused APIde ja UI testimisega

Töökoht kandidaadi valikul kas Viljandi või Tallinn

Kandideerimiseks koosta palun video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Miks oled otsustanud Cleveroni kandideerida?
 • Jaga meiega ühte põnevat tööalast kogemust ning kirjelda oma rolli selles.
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?

Miks video? Meie maailma vallutamise ja tuleviku loomise idee ei ole klišee ning tahame olla kindlad, et Sinus on iseseisev julgus kastist väljas asuvate ideedega kaasa tulla.

Saada oma CV, video link ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Priit Pääsukene

Sinu tulevane kolleeg, Priit, kes vabal ajal käib mööda merd seilamas.

Vanem-tarkvaraarendaja vastutab olemasolevate toodete tarkvaraliste lahenduste leidmise, väljatöötamise ja realiseerimise eest, arvestades nii vajadusi, disaini, süsteemi kui tervikut ja tarkvaraarenduse head praktikat.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik kasutada oma teadmisi programmeerimise alustest, omad ülevaadet tarkvaraarenduse headest tavadest ning programmeerimise ja selleks vajalike töövahendite kasutamisest;

Oled meeskonda oodatud, kui Sul on analüütiline ja loov tehniline mõtlemine, iseseisev tööülesande lahendamise oskus, mõistad süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskad sellega muudatuste ja arenduste tegemisel arvestada, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, suhtlemisoskus, koostöövalmidus, paindlikkus, ettenägelikkus, initsiatiivikus.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus
tarkvaraarendaja ametikohal; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja
arusaamise võimekus; Lähtekooodi repositooriumite kasutamise oskus (Bitbucket, GIT vms); teadmised
agiilsest arendusest; täpsus, detailidele pühendumine, loovus ja koostöövalmidus.

Töökoha põhiasukoht on Tallinn või Viljandi. 

Kandideerimiseks koosta video, kus vasta järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Miks oled otsustanud Cleveroni kandideerida?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?

Miks video? Meie maailma vallutamise ja tuleviku loomise idee ei ole klišee ning tahame olla kindlad, et Sinus on iseseisev julgus kastist väljas asuvate ideedega kaasa tulla.

Saada oma CV, video ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Egert Ebruk

Sinu tulevane kolleeg Egert, kes armastab jalgpalli ning purjetamist.

Tarkvaraarendaja vastutab uute ja olemasolevate toodete tarkvaraliste lahenduste leidmise, välja töötamise ja projekteerimise eest, arvestades vajadusi, disaini ja süsteemi kui tervikut.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik: Arvutiprogrammide lähtekoodi kirjutada vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile; Cleveroni tarkvaratooteid arendada; süsteeme integreerida, testida, lahendusi kasutusele võtta; dokumenteerida tarkvara koostamist, loomist ja arendamist; tarkvara arendusega kaasnevaid riske hinnata ja maandada.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus tarkvaraarendaja ametikohal; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja arusaamise võimekus; Lähtekooodi repositooriumite kasutamise oskus (Bitbucket, GIT vms); teadmised agiilsest arendusest; täpsus, detailidele pühendumine, loovus ja koostöövalmidus.

Töökoha põhiasukoht on Tallinn või Viljandi.

Kandideerimiseks koosta palun video, kus vastad järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Miks oled otsustanud Cleveroni kandideerida?
 • Jaga meiega ühte põnevat tööalast kogemust ning kirjelda oma rolli selles.
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?

Miks video? Meie maailma vallutamise ja tuleviku loomise idee ei ole klišee ning tahame olla kindlad, et Sinus on iseseisev julgus kastist väljas asuvate ideedega kaasa tulla.

Saada oma CV, video ning kontaktandmed aadressile personal@nullcleveron.eu

Egert Ebruk

Sinu tulevane kolleeg Egert, kes armastab jalgpalli ning purjetamist.

Sind ootab töökoht kus Su tööülesanneteks on:

 • Funktsionaalsete ja kasutajasõbralike kasutajaliideste disainimine pakirobotitele
 • Teha koostööd ettevõttesiseste- ja rahvusvaheliste klientidega, et kujundada koostöös tarkvara arendusosakonnaga parimaid kasutajateekondasid ja -liideseid, ning nendega seotud infosüsteeme
 • Olla osaline uute toodete arenduses, analüüsides pidevalt kasutaja vajadusi ja soove

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Oled kursis UI/UX maailmas toimuvaga
 • Soovid pakkuda kliendile suurepärast kasutajakogemust
 • Sulle meeldib töötada meeskonnas ja ühiste projektide kallal
 • Oled loov ja lahendustele orienteeritud ning oskad rakendusi vaadata läbi kliendi silmade
 • Valdad erialaseid tööriistu (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch vms)
 • Omad varasemat töökogemust kasutajaliideste, rakenduste disainimisel või veebidisainis
 • Teadmised front-end arendusest
 • Sul on hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui pildis
 • Tähelepanu pööramine detailidele, analüüsivõime, probleemide lahendamise oskus, otsuste põhjendamise oskus
 • Hea eesti ja inglise keele oskus
Töökoha põhiasukoht on Tallinn või Viljandi. 

Kandideerimiseks koosta palun video, kus vastad järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Miks oled otsustanud Cleveroni kandideerida?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Palun kirjelda oma loomeprotsessi.
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?

Miks video? Meie maailma vallutamise ja tuleviku loomise idee ei ole klišee ning tahame olla kindlad, et Sinus on iseseisev julgus kastist väljas asuvate ideedega kaasa tulla.

Saada oma CV, video, portfoolio või näidised varasematest töödest aadressile kandideerimine@nullcleveron.eu

Sinu tulevane meeskonnaliige, Jana, kes on alateadlikult otsustanud alati särada ja korraldab mängleva kergusega koolitusi meie välispartneritele.

Tehniku põhieesmärk on tagada Cleveroni pakirobotite ja -automaatide elektriseadmete töötamine ja korrasolek. Tehnik peab Cleveroni tooteid põhjalikult tundma; kõrvaldama elektriseadmete ja -lahenduste rikked ning vastutama toodete häälestamise, testimise, hoolduse, remondi ning  mehhatroonikaalaste laboratoorsete tööde ja katsete läbiviimise eest.

Tehnikult ootame entusiastlikku huvi reisimise vastu, kuna ta osaleb Cleveroni toodete paigaldamistel erinevates riikides.

Kvalifikatsioon:

 • Vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
 • (Elektri)skeemide ning jooniste lugemisoskus;
 • Erinevate programmide kasutamise oskus: teksti-, tabeltöötlus- ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Tehnik peab väga hästi valdama eesti keelt nii kõnes kui kirjas ning oskama inglise keelt vähemalt B2 tasandil;
 • B-kategooria autojuhi load.

Otsime inimest, kes on:

 • otsustus- ja vastutusvõimeline,
 • iseseisva töödistsipliiniga,
 • hea suhtlemisoskusega,
 • koostöövalmis,
 • kohusetundlik,
 • algatus- ja analüüsivõimeline,
 • tugeva pingetaluvusega,
 • positiivse ellusuhtumisega
 • elukestva arengu pooldaja;
 • soov luua tulevikku lahendades erinevaid probleeme

Töökoht asub maalilises Cleveroni südames, Viljandis.

Kandideerimiseks koosta palun video, kus vastad järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Miks oled otsustanud Cleveroni kandideerida?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?

Miks video? Meie maailma vallutamise ja tuleviku loomise idee ei ole klišee ning tahame olla kindlad, et Sinus on iseseisev julgus kastist väljas asuvate ideedega kaasa tulla.

Saada oma CV, video, portfoolio või näidised varasematest töödest aadressile kandideerimine@nullcleveron.eu

Sinu tulevane meeskonnaliige, Jana, kes on alateadlikult otsustanud alati särada ja korraldab mängleva kergusega koolitusi meie välispartneritele.

Ametikoha põhieesmärk on mõtestada suurepärase klienditeeninduse olulisus äri edus ja tagada kliendile esmaklassiline kliendikogemus.

Igapäevased väljakutsed:

 • tehniliste väljakutsete haldamine;
 • hooldusmeeskonna töö koordineerimine;
 • probleemide kommunikeerimine ning kontrolli teostamine koostöös arendusosakonnaga;
 • SLA põhiste reageerimiste pidev kontroll ja kuupõhine ülevaade;
 • partnerite koolitamine.

Kandidaadi kvalifikatsioon:

 • soovitavalt IT-alane kõrgharidus;
 • varasem töökogemus klienditoekeskuses, kas panganduses, interneti/telekomi tööstuses või rahvusvahelises kõnekeskuses;
 • meeskonna juhtimise kogemus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus;
 • Atlassiani toodete heal tasemel tundmine (Jira, Confluence);
 • *nix baasoskused;
 • teadmised ja kogemused tehnilise toe võtmenäitajatest ja olulistest meetrikutest nii nende seadmisel kui ka saavutamisel (TTR, Backlogs).

Otsime inimest,

 • kellel on võime võtta vastutus väljakutseid pakkuvates olukordades;
 • tugev tähelepanu detailides;
 • tugev probleemide lahendamise oskus ja võime stressi taluda;
 • analüütiline mõtteviis ja üldistusvõime;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • valmisolek vajadusel toetada oma meeskonda, kes töötab ööpäevaringselt.

Töökoha asukoht on Viljandis.

Kandideerimiseks koosta palun video, kus vastad järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Miks oled otsustanud Cleveroni kandideerida?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?

Miks video? Meie maailma vallutamise ja tuleviku loomise idee ei ole klišee ning tahame olla kindlad, et Sinus on iseseisev julgus kastist väljas asuvate ideedega kaasa tulla.

Saada oma CV, video, portfoolio või näidised varasematest töödest aadressile kandideerimine@nullcleveron.eu

Cleveroni kandideerimiseks vajamineva video tegemine ei ole raketiteadus – iga töötaja on hakkama saanud.

2017.a-l saime 10aastaseks – viimase 2 aasta jooksul on töötajate arv kahekordistunud.

Mida pakume lisaks tulevikku loovale töömentaliteedile ning võimalusele töötada unikaalses, turuliidri positsioonil ja 100% Eesti kapitalil põhinevas ettevõttes?

2 nädalat tööpuhkust lisaks põhipuhkusele

Hoolitseme selle eest, et Cleveroonikud oleksid regulaarselt puhanud nii kevadel, suvel, sügisel kui talvel. Reisimine on paljude ühine kirg – raske oleks luua midagi uut ja unikaalset, kui me ise vahepeal ei uuene.

SportID toetust 40€ kuus

Julged ideed realiseeruvad, kui füüsiline ja vaimne keha on rikastatud väljakutsete ja seiklustega.

Terves kehas terve vaim!

Mittesuitsetamise toetust 40€ kuus

Meie igapäevane töö sisaldab juba niivõrd palju “nikotiini”, millest sõltuvuses olla, et selle jaoks ei ole vaja kopse koormata.

Ettevõtte poolt tasutud lõunaid kollektiiviga

Regulaarne toitumine on üks tervisliku elustiili näitajatest. Väärtustame oma meeskonna aega ja tervist ning pakume kõigile igapäevaselt sooja lõunasööki.

Pooldame individuaalset ja elukestvat arengut

Tunnustame nii silmapaistvaid töötajaid kui ka meeskondi ning pool Cleverooniku kuupalka aastas on eraldatud tema isiklikule arengule: koolitustele, konverentsidele ja raamatutele.

Areneme läbi õppimise ja loovuse.

Ühisüritusi vingete kolleegidega

Iga kuu 2. neljapäeval koguneme nii Viljandi kui Tallinna vinoteekides, käime meeskondadega regulaarselt seiklemas ning lõbutseme kogu kollektiiviga üheskoos vähemalt kolm korda aastas.

Iga-aastast töötaja rahuloluuuringut

Lisaks individuaalsetele arenguvestlustele viime aastas korra läbi anonüümse töötaja rahuloluuuringu, et olla kursis, kuidas Cleveroonikud oma töökoormust ning üleüldist rahulolu hindavad. Täna on koondindeks 98%, mille üle oleme äärmiselt uhked ning teeme kõik, et see ei langeks.

Cleveroni meeskond koosneb entusiastlikest ja nutikatest inimestest, kes tahavad tulevikku luua!

Meeskonda seob meie ühine väärtustepagas:

Tunnustame ja toetame Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli arvutisüsteemide, informaatika, loodus- ja täppisteaduste ning mehhatroonika magistriõppe tudengeid 2000€-ga.

2017. a Tartu Ülikooli andekad stipendiaadid:

Tõnis Tiimus ja Martin Liivak

Tallinna Tehnikaülikooli andekad stipendiaadid:

 Olugbenga Niyi-Leigh ja Saleh Ragheb Saleh Alsaleh

UT students, Foto Andres Tennus, Tartu Ülikool
Otsid midagi muud?
Ikka veel?
Uudishimu viib sihini…

Meil on midagi ka Sulle, kuna alati ei pea kandideerima konkursi raames.

Kui tunned, et kuulud Cleveroni, kuid pole kindel, kas vajame Sinu kvalifikatsiooniga talenti, siis kandideeri, tutvusta ennast ning vaatame, kas leiad tee meie meeskonda!

1. Palun täida allpool olev kandideerimistaotlus

2. Laadi üles oma CV

3. Koosta 2-3 minuti pikkune video, milles palume vastata järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhtikohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?

*Videos jää iseendaks ning ära karda iseend filmida. Mõtle, et tööintervjuule saaksid vaid ühe korra tulla, aga videosid võid kas või 10 tükki teha. Kui vajad abi telefoni või kaamera hoidmisel, siis helista. Oleme olemas!

4. Laadi video määratud väljale

5. Jää ootama meie ühendusevõttu!

Saada taotlus

Lisainfo töökuulutuste kohta: personal@nullcleveron.eu

 • Cleveron 10 sünnipäev
 • Disaini sünd
 • Pidu 80ndate moodi
 • Peep ja Arno Eesti aasta ettevõtjad 2017
 • Viljandi tehases
 • President Kaljulaid visiting Cleveron facilities
  President Kaljulaid Viljandi tehases
 • Cleveron team
  Lõunane jalutuskäik