Sinu tulevane kolleeg, riistvaraarenduse juht Mart

Automaatika insener leiab ja rakendab toodetes uusi tehnoloogiaid; tema juhendamisel valmistatakse toodete prototüüpe;  ta osaleb maailma innovaatilisemate toodete arendamisel.

Sind ootab meeskond kus Sul on võimalik kasutada loovat ja uuenduslikku lähenemist uute toodete loomisel ja olemasolevate toodete arendamisel.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: erialane kõrgharidus, analüütiline ja loov tehniline mõtlemine, projektijuhtimise oskus, väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Töökoht asub Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • WMillised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, süsteemiadministraator Priit

Süsteemiadministraator vastutab koostöös tarkvara meeskonnaga Cleveroni pakiautomaatide võrkude serverite, teenuste ja võrguseadmete arendamise, administreerimise ja nende tõrgeteta töö eest.

Sind ootab meeskond kus Sul on võimalik arendada, hallata ja dokumenteerida GNU/Linux operatsioonisüsteemidel baseeruvate serverite ja pakiautomaatide VPN-ühendusi; korraldada süsteemide häireteta tööd; korraldada tulemüüri haldamist; arendada ja optimeerida serverisüsteeme.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: kõrgharidus infotehnoloogia või infosüsteemide alal; vähemalt 5 aastane töökogemus GNU/Linux administreerimise alal; tipptasemel oskused arvutivõrkude tehnoloogiate ja protokollide alal; kogemused SQL andmebaasi süsteemide (PostgreSQL) administreerimisel ja kogemused Bash, Perl ja Python skriptimiskeeltega; tehnilised kogemused serverite ja teenuste paigalduses, konfigureerimises ning tulemüüride opereerimises; eesti- ja inglise keele valdamine nii kõnes kui kirjas.

Töökoha põhiasukoht vastavalt sobiva kandidaadi eelistusele kas Viljandis või Tallinnas.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • WMillised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, insener Harry

Tarkvara analüütik vastutab tarkvara lahenduste kaardistamise ning analüüsi tulemuste lahtikirjutamise eest arendusmeeskonnas.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik: Analüüsida arendusprojektide tarkvara lahendusi; kaardistada klientide vajadusi ning teha ettepanekuid tarkvaralisteks lahendusteks; teha koostööd tarkvara projektijuhi ning kogu arendusmeeskonnaga parima tulemuse saavutamiseks; dokumenteerida analüüsi tulemusi ning koostada lähteülesandeid tarkvara arendajatele.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus tarkvara analüütiku ametikohal; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja arusaamise võimekus; PostgreSQL päringute lugemise ja kirjutamise oskus; teadmised agiilsest arendusest; täpsus, detailidele pühendumine, loovus ja koostöövalmidus.

Töökoha põhiasukoht vastavalt sobiva kandidaadi eelistusele kas Viljandis või Tallinnas.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, tootespetsialist Siim

Mehaanikainsener vastutab mehaanikaalaste lahenduste leidmise, väljatöötamise ja projekteerimise eest riistvara arendusmeeskonnas.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: mehhaanika või tootearendusalane haridus ja/või kogemus, väga hea inglise keele oskus.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: projekteerida mehhaanika ja liikuvaid sõlmi; projekteerida CAD tarkvaras, Solidworks´is; otsida ja analüüsida erinevaid tehnoloogiaid mida riistvara arenduses kasutada; ehitada ja testida prototüüpe; töötada välja tellimuspõhiseid tehnilisi lahendusi.

Töökoht asub Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, tootedisainer Lauri

Tehnilise toe insener on pidevalt kasvava ja areneva tarkvara osakonna liige.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: tehniline haridus ja/või kogemus; kogemus ja oskus probleemidest aru saada ja neid lahendada; töökogemus *NIX operatsioonisüsteemiga; väga hea eesti keele ja inglise keele oskus, valmisolek vahetustega tööks.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: analüüsida ja lahendada läbi teeninduskeskuse (Jira Service Desk) saabunud teenindusnõudeid ja probleeme; analüüsida ja jagada lahenduskäike,  sellealast infot jagada; tarkvara uuendusi testida, rakendada ja dokumenteerida.

Töökoht asub Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, mehhatroonik Karl Henry

Hooldusspetsialist vastutab Cleveroni toodete igapäevase toimimise, dokumentatsiooni eest.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik:

kasutada elektroonika- ja automaatika alaseid teadmisi;
rakendada eelnevat töökogemust tehnika alal;
rakendada väga head inglise keele oskust;
osaleda hooldus süsteemide loomisel;
kordineerida hooldus- ja paigaldustöid;
koostada juhendite ja dokumentide;
koordineerida varuosadega seotud tegevusi (remont, garantii);
abistada tehnilist tuge/partnerit riistvaraliste probleemide puhul;
suhelda klientide ja partneritega, et leida parimaid tehnilisi lahendusi tööde teostamiseks.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised:

elektroonika, automaatika või mehhaanika alane haridus ja/või töökogemus;
praktiline projektide elluviimise kogemus;
head IT-alased teadmised;
inglise keele oskus.

Töökoht asub Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, UI/UX disainer Helena

Tarkvara projektijuht planeerib, ohjab, koordineerib ja kontrollib projektirühmade tööd.

Sind ootab töökoht kus sul on võimalik otsuseid langetada, suhelda, informeerida ja kontakte luua. Sa oled ühenduslüliks projektirühma liikmete, klientide ja ettevõtte arendusüksuste vahel. Sul on võimalik kasutada oma tarkvaraalaseid teadmisi (Google Apps ja JIRA), koostada projektmaterjali ja suunata projekte eduka lõpptulemuseni kasutades oma suurepäraseid analüütilisi oskus riskide hindamisel ja aja planeerimisel. Sinu kaasabil lahendatakse klientide probleemid (ticketite süsteem).

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: infotehnoloogia alane haridus; eesti- ja inglise keele oskus väga heal tasemel; Atlassiani toodete tundmine; Linuxi baasoskused; projektijuhtimise kogemus.

Töökoha põhiasukoht on Tallinnas või Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Kandideerimiseks läbi kodulehe:

1. Palun täida kodulehel kandideerimisvorm
2. Lae üles oma CV
3. Koosta 2-3 minuti pikkune video, milles palume vastata järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?

4. Lae video määratud väljale
5. Jää ootama meie ühendusevõttu!

Teine videosõnumi saatmise võimalus on teha seda läbi Skype’i. Kuidas videot teha ja edastada?

1. Otsi üles kasutaja “Personal Cleveron Ltd” (kasutaja pildiks on Cleveron As logo)
2. Lisa meid enda sõbraks
3. Oota sõbrakutse vastu võtmist
4. Salvesta videosõnum
5. Edasta videosõnum Personal Cleveron Ltd-le

Täpsema juhendi Skype videosõnumi tegemiseks leiad SIIT

Lisainfo töökuulutuste kohta:

Saada taotlus

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we are not online at the moment. Please leave a message.

Your name
* Email
* Subject
Send a message

Have questions? Write us now.

Your name
* Email
* Message
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?