Visualiseeri end Cleveroni meeskonda

Valmista ette Sind peegeldav CV

Laadi CV allolevale ankeedile

Naudi hetke, naerata ja oota tagasisidet

Avaldusi ootame hiljemalt 28.novembrini nii Tallinna kui Viljandi kontoritesse kandideerijatelt

Sinu tulevane kolleeg, riistvaraarenduse juht Mart

Automaatika insener leiab ja rakendab toodetes uusi tehnoloogiaid; tema juhendamisel valmistatakse toodete prototüüpe;  ta osaleb maailma innovaatilisemate toodete arendamisel.

Sind ootab meeskond kus Sul on võimalik kasutada loovat ja uuenduslikku lähenemist uute toodete loomisel ja olemasolevate toodete arendamisel.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: erialane kõrgharidus, analüütiline ja loov tehniline mõtlemine, projektijuhtimise oskus, väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Töökoht asub Viljandis või Tallinnas. Tartust pärit kandidaatidele organiseerime mugava sõidu Tartu ja Viljandi vahel selliselt, et sõidu ajal on soovi korral võimalik tööd teha.

Saada taotlus

Palun vasta oma CVs või videos küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, süsteemiadministraator Priit

Süsteemiadministraator vastutab koostöös tarkvara meeskonnaga Cleveroni pakiautomaatide võrkude serverite, teenuste ja võrguseadmete arendamise, administreerimise ja nende tõrgeteta töö eest.

Sind ootab meeskond kus Sul on võimalik arendada, hallata ja dokumenteerida GNU/Linux operatsioonisüsteemidel baseeruvate serverite ja pakiautomaatide VPN-ühendusi; korraldada süsteemide häireteta tööd; korraldada tulemüüri haldamist; arendada ja optimeerida serverisüsteeme.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: kõrgharidus infotehnoloogia või infosüsteemide alal; vähemalt 5 aastane töökogemus GNU/Linux administreerimise alal; tipptasemel oskused arvutivõrkude tehnoloogiate ja protokollide alal; kogemused SQL andmebaasi süsteemide (PostgreSQL) administreerimisel ja kogemused Bash, Perl ja Python skriptimiskeeltega; tehnilised kogemused serverite ja teenuste paigalduses, konfigureerimises ning tulemüüride opereerimises; eesti- ja inglise keele valdamine nii kõnes kui kirjas.

Töökoha põhiasukoht vastavalt sobiva kandidaadi eelistusele kas Viljandis või Tallinnas.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, insener Harry

Tarkvara analüütik vastutab tarkvara lahenduste kaardistamise ning analüüsi tulemuste lahtikirjutamise eest arendusmeeskonnas.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik: Analüüsida arendusprojektide tarkvara lahendusi; kaardistada klientide vajadusi ning teha ettepanekuid tarkvaralisteks lahendusteks; teha koostööd tarkvara projektijuhi ning kogu arendusmeeskonnaga parima tulemuse saavutamiseks; dokumenteerida analüüsi tulemusi ning koostada lähteülesandeid tarkvara arendajatele.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus tarkvara analüütiku ametikohal; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja arusaamise võimekus; PostgreSQL päringute lugemise ja kirjutamise oskus; teadmised agiilsest arendusest; täpsus, detailidele pühendumine, loovus ja koostöövalmidus.

Töökoha põhiasukoht vastavalt sobiva kandidaadi eelistusele kas Viljandis või Tallinnas. Tartust pärit kandidaatidele organiseerime mugava sõidu Tartu ja Viljandi vahel selliselt, et sõidu ajal on soovi korral võimalik tööd teha.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, tootespetsialist Siim

Mehaanikainsener vastutab mehaanikaalaste lahenduste leidmise, väljatöötamise ja projekteerimise eest riistvara arendusmeeskonnas.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: mehhaanika või tootearendusalane haridus ja/või kogemus, väga hea inglise keele oskus.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: projekteerida mehhaanika ja liikuvaid sõlmi; projekteerida CAD tarkvaras, Solidworks´is; otsida ja analüüsida erinevaid tehnoloogiaid mida riistvara arenduses kasutada; ehitada ja testida prototüüpe; töötada välja tellimuspõhiseid tehnilisi lahendusi.

Töökoht asub Viljandis või Tallinnas. Tartust pärit kandidaatidele organiseerime mugava sõidu Tartu ja Viljandi vahel selliselt, et sõidu ajal on soovi korral võimalik tööd teha.

Saada taotlus

Palun vasta oma CVs või videos küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, tootedisainer Lauri

Tehnilise toe insener on pidevalt kasvava ja areneva tarkvara osakonna liige.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: tehniline haridus ja/või kogemus; kogemus ja oskus probleemidest aru saada ja neid lahendada; töökogemus *NIX operatsioonisüsteemiga; väga hea eesti keele ja inglise keele oskus, valmisolek vahetustega tööks.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: analüüsida ja lahendada läbi teeninduskeskuse (Jira Service Desk) saabunud teenindusnõudeid ja probleeme; analüüsida ja jagada lahenduskäike,  sellealast infot jagada; tarkvara uuendusi testida, rakendada ja dokumenteerida.

Töökoht asub Viljandis. Tartust pärit kandidaatidele organiseerime mugava sõidu Tartu ja Viljandi vahel selliselt, et sõidu ajal on soovi korral võimalik tööd teha.

Saada taotlus

Palun vasta oma CVs või videos küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Reio Orasmäe

Tu futuro colega, Reio.

El objetivo del puesto del ejecutivo de cuentas es dirigir la comunicación con los clientes, aumentar el volumen de ventas, la satisfacción de los clientes, el análisis del mercado, la elección de los agentes de ventas y mucho más.

Las habilidades y los conocimientos requeridos para el puesto de trabajo son: experiencia previa en ventas, capacidad para preparar documentación, buenas habilidades de comunicación y negociación, capacidad para tener en cuenta los intereses de las distintas partes. Excelente dominio de las habilidades escritas y habladas en español, inglés y estonio.

Otras razones por las que querrá despertarse todas las mañanas después de unirse a nuestro equipo: podrá interactuar con los minoristas más importantes del mundo, trabajar con compañeros increíbles y comprometidos con el futuro, viajar al extranjero y formarse en la mejor dirección posible. Si quiere saber más sobre Cleveron, puede encontrarnos fácilmente en Google y descubrir el resto de ventajas, excepto los almuerzos gratuitos y las vacaciones adicionales.

El puesto de trabajo es en la pintoresca y acogedora Viljandi o en la capital Tallinn. Si vive en Tartu no se preocupe; nosotros organizaremos el transporte entre las dos ciudades.

Envíe su CV con el vídeo antes del 28 de noviembre de 2017. PS! Your CV and video has to be in English.

Send the application

Please put together a video and answer the following questions in the video:

 • Which position are you applying for?
 • Describe your experience on Spanish market and the connection between you and Estonia.
 • What has been your greatest professional achievement/challenge, please describe your part in it?
 • Which characteristics should a perfect leader possess? Have you met a leader like that?
 • What are your salary request and other special requests? Please answer this question by using visual means only.
 • Which methods do you use to keep yourself professionally competent?
 • How can you help us change the world?


Sinu tulevane kolleeg, mehhatroonik Karl Henry

Hooldusspetsialist vastutab Cleveroni toodete igapäevase toimimise, dokumentatsiooni eest.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik:

kasutada elektroonika- ja automaatika alaseid teadmisi;
rakendada eelnevat töökogemust tehnika alal;
rakendada väga head inglise keele oskust;
osaleda hooldus süsteemide loomisel;
kordineerida hooldus- ja paigaldustöid;
koostada juhendeid ja dokumente;
koordineerida varuosadega seotud tegevusi (remont, garantii);
abistada tehnilist tuge/partnerit riistvaraliste probleemide puhul;
suhelda klientide ja partneritega, et leida parimaid tehnilisi lahendusi tööde teostamiseks.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised:

elektroonika, automaatika või mehhaanika alane haridus ja/või töökogemus;
praktiline projektide elluviimise kogemus;
head IT-alased teadmised;
inglise keele oskus.

Töökoht asub Viljandis. Tartust pärit kandidaatidele organiseerime mugava sõidu Tartu ja Viljandi vahel selliselt, et sõidu ajal on soovi korral võimalik tööd teha.

Saada taotlus

Palun vasta oma CVs või videos küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, alati positiivne ja entusiastlik Mart.

Tootejuht vastutab uute müügiprojektide tehnilise info koordineerimise ja projektidega seotud dokumentatsiooni loomise ja haldamise eest.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik osaleda müügiprojektide tehnilises ettevalmistuses, hangete dokumentatsiooni koostamisel, klientide nõustamisel ja hinnapakkumiste koostamisel, klientide soovide väljaselgitamisel ja esitamisel kaastöötajatele. Sellel ametikohal saad juhtida toote kasumlikkust ja omahinda, koguda ja esitada toodete arendusideid ning juhtida projekti meeskondi.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: kõrgharidus või laiahaardeline kogemus tehniliste projektide juhtimisel; müügitöö alased teadmised ja kogemused; hea tehniline taip; eesti ja inglise keele oskus väga heal tasemel; Linux operatsioonisüsteemide ja arvutivõrkude alased teadmised; kasuks tuleb IT-projektide juhtimise kogemus.

Töökoha põhiasukoht vastavalt sobiva kandidaadi eelistusele kas Viljandis või Tallinnas.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Helari Raudkivi

Sinu tulevane kolleeg, Helari, kes pakirobotite tehnilised vead mängleva kergusega ära parandab.

Pakirobotite koostaja vastutab Cleveroni toodete koostamise, testimise ja pakkimise eest meie tehases.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik kasutada oma mehhaanikaalaseid ja infotehnoloogilisi oskusi masinate seadistamisel ja testimisel ning kus hinnatakse väga kõrgelt Sinu soovi õppida ja areneda, et täita ettevõtte kasvavaid nõudmisi.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: tehniline haridus ja/või töökogemus, hea eesti ja inglise keele oskus, meeskonnatöö valmidus.

Töökoha põhiasukoht on Viljandis.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


mida lisaks tulevikku loovale töömentaliteedile pakume?

lisapuhkust

sporditoetust

mittesuitsetamise toetust

lõunaid kollektiiviga

Otsid midagi muud?
Ikka veel?
Uudishimu viib sihini…

Meil on midagi ka Sulle, kuna alati ei pea kandideerima konkursi raames.

Kui tunned, et kuulud Cleveroni, kuid pole kindel, kas vajame Sinu kvalifikatsiooniga talenti, siis kandideeri, tutvusta ennast ning vaatame, kas leiad tee meie meeskonda!

1. Palun täida allpool olev kandideerimistaotlus

2. Laadi üles oma CV

3. Koosta 2-3 minuti pikkune video, milles palume vastata järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhtikohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?

*Videos jää iseendaks ning ära karda iseend filmida. Mõtle, et tööintervjuule saaksid vaid ühe korra tulla, aga videosid võid kas või 10 tükki teha. Kui vajad abi telefoni või kaamera hoidmisel, siis helista. Oleme olemas!

4. Lae video määratud väljale

5. Jää ootama meie ühendusevõttu!

Teine videosõnumi saatmise võimalus on teha seda läbi Skype’i. Kuidas videot teha ja edastada?

1. Otsi üles kasutaja “Personal Cleveron Ltd” (kasutaja pildiks on Cleveron AS logo)
2. Lisa meid enda sõbraks
3. Oota sõbrakutse vastu võtmist
4. Salvesta videosõnum
5. Edasta videosõnum Personal Cleveron Ltd-le

Täpsema juhendi Skype videosõnumi tegemiseks leiad SIIT

Saada taotlus

Lisainfo töökuulutuste kohta: personal@nullcleveron.eu

 • Cleveron 10 sünnipäev
 • Disaini sünd
 • Täname meeskondi
 • Peep ja Arno Eesti aasta ettevõtjad 2017
 • Tänuüritus Ugala teatris
 • President Kaljulaid visiting Cleveron facilities
  President Kaljulaid Viljandi tehases
 • Cleveron team
  Lõunane jalutuskäik