Visualiseeri end Cleveroni meeskonda

Valmista ette Sind peegeldav CV

Laadi CV allolevale ankeedile

Naudi hetke, naerata ja oota tagasisidet

Avaldusi ootame nii Tallinna kui Viljandi kontoritesse kandideerijatelt

Sinu tulevane kolleeg, tootespetsialist Siim

Mehaanikainsener vastutab mehaanikaalaste lahenduste leidmise, väljatöötamise ja projekteerimise eest riistvara arendusmeeskonnas.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: mehhaanika või tootearendusalane haridus ja/või kogemus, väga hea inglise keele oskus.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik: projekteerida mehhaanika ja liikuvaid sõlmi; projekteerida CAD tarkvaras, Solidworks´is; otsida ja analüüsida erinevaid tehnoloogiaid mida riistvara arenduses kasutada; ehitada ja testida prototüüpe; töötada välja tellimuspõhiseid tehnilisi lahendusi.

Töökoht asub esialgselt Viljandis. Tartust pärit kandidaatidele organiseerime mugava sõidu Tartu ja Viljandi vahel selliselt, et sõidu ajal on soovi korral võimalik tööd teha. Avaldusi ootame 28. jaanuarini.

Saada taotlus

Palun vasta oma CVs või videos küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Priit Pääsukene

Sinu tulevane kolleeg, Priit, kes vabal ajal käib mööda merd seilamas.

Vanem-tarkvaraarendaja vastutab tarkvaraarendusmeeskonna tööd koordineerides uute ja olemasolevate toodete tarkvaraliste lahenduste leidmise, väljatöötamise ja realiseerimise eest, arvestades nii vajadusi, disaini, süsteemi kui tervikut ja tarkvaraarenduse head praktikat.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik kasutada oma teadmisi programmeerimise alustest, omad ülevaadet tarkvaraarenduse headest tavadest ning programmeerimise ja selleks vajalike töövahendite kasutamisest;

Oled meeskonda oodatud, kui Sul on analüütiline ja loov tehniline mõtlemine, iseseisev tööülesande lahendamise oskus, mõistad süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskad sellega muudatuste ja arenduste tegemisel arvestada, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, suhtlemisoskus, koostöövalmidus, paindlikkus, ettenägelikkus, initsiatiivikus;.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus
tarkvaraarendaja ametikohal; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja
arusaamise võimekus; Lähtekooodi repositooriumite kasutamise oskus (Bitbucket, GIT vms); teadmised
agiilsest arendusest; täpsus, detailidele pühendumine, loovus ja koostöövalmidus.

Töökoha põhiasukoht on Tallinn. Avaldusi ootame 1. veebruarini.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Egert Ebruk

Sinu tulevane kolleeg Egert, kes armastab jalgpalli ning purjetamist.

Tarkvaraarendaja vastutab uute ja olemasolevate toodete tarkvaraliste lahenduste leidmise, välja töötamise ja projekteerimise eest, arvestades vajadusi, disaini ja süsteemi kui tervikut.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik: Arvutiprogrammide lähtekoodi kirjutada vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile; Cleveroni tarkvaratooteid arendada; süsteeme integreerida, testida, lahendusi kasutusele võtta; dokumenteerida tarkvara koostamist, loomist ja arendamist; tarkvara arendusega kaasnevaid riske hinnata ja maandada.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: IT-alane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus tarkvaraarendaja ametikohal; programmeerimiskeelte C, C++, Node.JS, Angular.JS, Java lugemise ja arusaamise võimekus; Lähtekooodi repositooriumite kasutamise oskus (Bitbucket, GIT vms); teadmised agiilsest arendusest; täpsus, detailidele pühendumine, loovus ja koostöövalmidus.

Töökoha põhiasukoht on Tallinn. Avaldusi ootame 3. veebruarini.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Reio Orasmäe

Tu futuro colega, Reio.

El objetivo del puesto del ejecutivo de cuentas es dirigir la comunicación con los clientes, aumentar el volumen de ventas, la satisfacción de los clientes, el análisis del mercado, la elección de los agentes de ventas y mucho más.

Las habilidades y los conocimientos requeridos para el puesto de trabajo son: experiencia previa en ventas, capacidad para preparar documentación, buenas habilidades de comunicación y negociación, capacidad para tener en cuenta los intereses de las distintas partes. Excelente dominio de las habilidades escritas y habladas en español y inglés.

Otras razones por las que querrá despertarse todas las mañanas después de unirse a nuestro equipo: podrá interactuar con los minoristas más importantes del mundo, trabajar con compañeros increíbles y comprometidos con el futuro, viajar al extranjero y formarse en la mejor dirección posible. Si quiere saber más sobre Cleveron, puede encontrarnos fácilmente en Google y descubrir el resto de ventajas, excepto los almuerzos gratuitos y las vacaciones adicionales.

El puesto de trabajo es en la pintoresca y acogedora Viljandi o en la capital Tallinn. Si vive en Tartu no se preocupe; nosotros organizaremos el transporte entre las dos ciudades.

PS! Your CV and video have to be in English.

Send the application

Please put together a video and answer the following questions in the video:

 • Which position are you applying for?
 • Describe your experience on US or European markets.
 • What has been your greatest professional achievement/challenge, please describe your part in it?
 • Which characteristics should a perfect leader possess? Have you met a leader like that?
 • What are your salary request and other special requests? Please answer this question by using visual means only.
 • Which methods do you use to keep yourself professionally competent?
 • How can you help us change the world?


Sinu tulevane kolleeg, alati positiivne ja entusiastlik Mart.

Tootejuht vastutab uute müügiprojektide tehnilise info koordineerimise ja projektidega seotud dokumentatsiooni loomise ja haldamise eest.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalik osaleda müügiprojektide tehnilises ettevalmistuses, hangete dokumentatsiooni koostamisel, klientide nõustamisel ja hinnapakkumiste koostamisel, klientide soovide väljaselgitamisel ja esitamisel kaastöötajatele. Sellel ametikohal saad juhtida toote kasumlikkust ja omahinda, koguda ja esitada toodete arendusideid ning juhtida projekti meeskondi.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: kõrgharidus või laiahaardeline kogemus tehniliste projektide juhtimisel; müügitöö alased teadmised ja kogemused; hea tehniline taip; eesti ja inglise keele oskus väga heal tasemel; Linux operatsioonisüsteemide ja arvutivõrkude alased teadmised; kasuks tuleb IT-projektide juhtimise kogemus.

Töökoha põhiasukoht vastavalt sobiva kandidaadi eelistusele kas Viljandis või Tallinnas, kuid esialgselt kindlasti Viljandis. Avaldusi ootame 5. veebruariks.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Marek Roostar

Sinu tulevane kolleeg, Marek, kellel on kodus kaks neljajalgset energiapommi.

Turundusspetsialist vastutab Cleveroni kliendi- ja partnerkommunikatsiooni valdkonna eest; seisab iga päev selle eest, et kliendid, koostööpartnerid ja meediaesindajad nii Eestis kui ka üle maailma oleksid informeeritud Cleveroni uusimate lahenduste ja töövõitudega.

Turundusspetsialisti vastutus:

Kommunikatsioonikanalite haldamine ja arendamine (koduleht ja sotsiaalmeedia):
Seab koostöös turundusjuhiga eesmärgid ja vastutab kommunikatsioonikanalite eesmärkide täitmise eest;
Loob uut sisu ise ja koostöös partneritega;
Sisestab ja haldab igapäevaselt sisu kõikides väliskommunikatsioonikanalites;
Tellib kanalite tehnilisi arendusi ja tagab nende täitmise;
Haldab kanalite kasutajaid ja tagab kanalite ühtse stiili;
Monitoorib meediakajastusi, veebilehe külastusi ja konversioone

Kliendikommunikatsiooni korraldamine ja arendamine:
Seab koostöös turundusjuhiga eesmärgid ja vastutab eesmärkide täitmise eest.
Viib ellu ja arendab kliendi- ja partnerkommunikatsiooni
Tagab info liikumise ettevõtte, klientide ja partnerite vahel
Korraldab kliendi- ja partnerüritusi
Mõõdab tulemusi ja teeb parendusettepanekuid

Meediasuhtlus:
Vahendab infot ettevõtte ja meedia vahel
Monitoorib meediakajastusi
Kogub ja süstematiseerib infot

Nõudmised kandidaadile

Inglise ja eesti keeled – väga heal tasemel (C2). Väljavalitu peab olema võimeline looma sisuturundust inglise
keeles ning suhtlema enesekindlalt maailma suurimate meediaväljaannetega
Motivatsioon – ei karda võtta vastutust. Omab oma arvamust ja soovib asju ära teha.
Turundus- või kommunikatsioonialase kõrghariduse või töökogemusega
Varasem rahvusvaheline kogemus kodulehe haldamise ja sisuloomega, kliendikommunikatsiooni ja meediasuhete korraldamises tulevad kasuks

Töökoht asub Tallinnas ja avaldusi ootame 28. jaanuarini.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kui Sa peaksid ühe lausega oma vanaemale selgitama, mis on üks ja kõige tähtsam väärtus, mida Cleveron oma klientidele pakub, siis milline see lause oleks?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Jana Tomson

Sinu tulevane kolleeg, Jana, kes algatas meie ühised pärastlõunased jalutuskäigud.

Personalispetsialist vastutab personalivaldkonna dokumentatsiooni ettevalmistamise ja haldamise eest; töötleb andmeid, töötab andmebaasidega, teeb andmebaasi päringuid, valmistab ette aruandeid, lepinguid ja muid dokumente, vastutab oma tööülesannete täpse ja reeglitekohase täitmise eest.

Sind ootab töökoht kus Sul on võimalik kasutada oma teadmisi tööseadusandlusest; eelnevaid kogemusi, mis on saadud sarnasel ametikohal töötamisel; väga head dokumendihalduse tundmist, IT-alaseid teadmisi, värbamiskogemust ja koolitusvaldkonna kogemust/haridust.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: kõrgharidus, eesti ja inglise keele väga hea valdamine; minimaalselt Wordi ja Exceli väga hea tundmine; vähemalt ühe personaliprogrammi väga hea valdamine; väga hea koostööoskus, teistega arvestamise oskus, avatus uuenduslikele lahendustele, pidevalt muutuva töökeskkonnaga toime tulemine, punktuaalsus ja täpsus oma töö tegemisel.

Töökoha põhiasukoht on Viljandi ja avaldusi ootame 28.jaanuarini.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Millist küsimust küsid värbamisintervjuudel kõige rohkem? Miks?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Jana Tomson

Sinu tulevane kolleeg, Jana, kes algatas meie ühised pärastlõunased jalutuskäigud.

Sisekoolituste spetsialist on HR-meeskonna liige. Tema ametikoha eesmärk on ettevõtte suurima vara – töötajate, läbimõeldud ja hästi elluviidud arenguprotsessi elluviimine.

Sind ootab töökoht, kus Sul on võimalus: kasutada oma kogemusi ja ideid sisekoolituste ja koosviibimiste korraldamisel ja läbiviimisel; stipendiaatide, praktikantide ja ettevõtteväliste koostööpartneritega suhtlemisel; koolituskavade koostamisel; sisekoolituste koostamisel ja korraldamisel; andmebaaside haldamisel; projektides osalemisel ja –juhtimisel; innovaatiliste meetodite juurutamisel, oma valdkonna juhendite koostamisel.

Sobival kandidaadil on kõrgharidus, varasem analoogsel ametikohal töötamise kogemus; eesti ja
inglise keele väga hea oskus, koolitusprogrammide e-platvormide kasutamise kogemus, väga hea
koostöö-, suhtlus-, läbirääkimis- ja organiseerimisoskus; tal on sisemine vajadus teha asju
korrektselt ja täpselt, olles samal ajal uuenduslik ja julge.

Töökoht asub Viljandis või Tallinnas, kuid arvestama peab mobiilse elustiiliga, kus vähemalt 1 päev nädalas veedetakse teises kontoris.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhti kohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Millisel koolitusel käisid viimati ning milline ühistegevus seob Sinu arvates meeskonda kõige enam?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


Sinu tulevane kolleeg, alati positiivne ja entusiastlik Mart.

Cleveron võtab meeskonda hakkajaid ja uudishimulikke tarkvara- ja riistvaraarenduse praktikante, kes tunnevad huvi nii Cleveroni tegemiste kui ka iseenda sisemise missiooni defineerimise ja realiseerimise vastu.

Kui oled osalenud robootika huviringides, võtnud osa EstCube projektist, Garage48 või teistest häketonidest, siis kindlasti anna sellest meile teada.

Sind ootab praktika töökoht, kus Sul on võimalik töötada Eesti ühes kiiremalt arenevas ettevõttes luues lahendusi maailma suurimatele jaekauplejatele, õppida oma ala professionaalidelt ning areneda koos ettevõttega oma valdkonna liidriks.

Tööks vajalikud oskused ja teadmised: kõrgharidus või isiklik/tööalane kogemus tarkvara või riistvara arenduses.

Töökoht asub Viljandis või Tallinnas.

Saada taotlus

Palun koosta video milles vasta alljärgnevatele küsimustele:

 • Millise ametikoha praktikale kandideerid ning miks oled valinud liituda Cleveroni meeskonnaga?
 • Milline on olnud Sinu suurim erialane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Milliseid programme oskad kasutada?
 • Mida praktikast ootad? Nimeta põhilised väljundid.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?


mida lisaks tulevikku loovale töömentaliteedile pakume?

lisapuhkust

sporditoetust

mittesuitsetamise toetust

lõunaid kollektiiviga

Cleveroni stipendiumid TTÜ ja TÜ tudengitele

Tunnustame ja toetame Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli 

arvutisüsteemide, informaatika, loodus- ja täppisteaduste ning mehhatroonika magistriõppe tudengeid 2000€-ga.

2017. a stipendiumi said TÜst: Tõnis Tiimus ja Martin Liivak ning TTÜst: Olugbenga Niyi-Leigh ja Saleh Ragheb Saleh Alsaleh
Otsid midagi muud?
Ikka veel?
Uudishimu viib sihini…

Meil on midagi ka Sulle, kuna alati ei pea kandideerima konkursi raames.

Kui tunned, et kuulud Cleveroni, kuid pole kindel, kas vajame Sinu kvalifikatsiooniga talenti, siis kandideeri, tutvusta ennast ning vaatame, kas leiad tee meie meeskonda!

1. Palun täida allpool olev kandideerimistaotlus

2. Laadi üles oma CV

3. Koosta 2-3 minuti pikkune video, milles palume vastata järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Milline on olnud Sinu suurim tööalane saavutus/väljakutse, palun kirjelda enda osa selles?
 • Millised isikuomadused peaksid olema Sinu jaoks ideaalsel juhil? Kas oled sellist juhtikohanud?
 • Millised on Sinu palga- ja erisoovid? Palun vasta sellele küsimusele visuaalseid meetodeid kasutades.
 • Milliste meetodite abil hoiad end erialaselt pädevana?
 • Kuidas saaksid meid maailma muutmisel aidata?

*Videos jää iseendaks ning ära karda iseend filmida. Mõtle, et tööintervjuule saaksid vaid ühe korra tulla, aga videosid võid kas või 10 tükki teha. Kui vajad abi telefoni või kaamera hoidmisel, siis helista. Oleme olemas!

4. Lae video määratud väljale

5. Jää ootama meie ühendusevõttu!

Teine videosõnumi saatmise võimalus on teha seda läbi Skype’i. Kuidas videot teha ja edastada?

1. Otsi üles kasutaja “Personal Cleveron Ltd” (kasutaja pildiks on Cleveron AS logo)
2. Lisa meid enda sõbraks
3. Oota sõbrakutse vastu võtmist
4. Salvesta videosõnum
5. Edasta videosõnum Personal Cleveron Ltd-le

Täpsema juhendi Skype videosõnumi tegemiseks leiad SIIT

Saada taotlus

Lisainfo töökuulutuste kohta: personal@nullcleveron.eu

 • Cleveron 10 sünnipäev
 • Disaini sünd
 • Täname meeskondi
 • Peep ja Arno Eesti aasta ettevõtjad 2017
 • Tänuüritus Ugala teatris
 • President Kaljulaid visiting Cleveron facilities
  President Kaljulaid Viljandi tehases
 • Cleveron team
  Lõunane jalutuskäik